_DSC6050

Pierwsza pomoc w terenie

Szkolenie w formie manewrów/gry terenowej, w trakcie której uczestnicy – dzięki udziałowi w pozoracjach – nauczą się praktycznie udzielać pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia i wypadkach.

Dość nudnych wykładów z prezentacją z rzutnika! Ta forma szkolenia jest stworzona po to, by urozmaicić Wasz wyjazd firmowy. Poza wartością edukacyjną stanowi również doskonałą okazję do zintegrowania zespołu.

Adresaci szkolenia:
– Uczestnicy imprez integracyjnych i pikników firmowych,
– Przedstawiciele handlowi, pracownicy terenowi, szczególnie pokonujący w ramach obowiązków służbowych długie trasy,
– Osoby wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pomocy na terenie firmy.

Organizacja zajęć
Rozpoczęcie imprezy: wszyscy uczestnicy spotykają się w miejscu zbiórki, gdzie w ciągu ok 15 min instruktor omawia przebieg manewrów ratowniczych, przypomina o zasadach pierwszej pomocy, oraz wyjaśnia zasady zajęć na punktach. Każda z grup otrzymuje plan sytuacyjny terenu imprezy oraz swój zestaw ratunkowy, obejmujący podstawowe elementy wyposażenia ratowniczego, którego będzie potrzebował – apteczkę, kamizelki odblaskowe oraz rękawiczki.

Zajęcia praktyczne – ćwiczenia na punktach prowadzone są  metodą warsztatową trwają 50 min z przerwą 10 min. Każdą stację ćwiczeniową rozpoczyna krótka, ok. 5 min pozoracja, w czasie której zadaniem kursantów jest udzielić pomocy poszkodowanemu pozorantowi (w tej roli pozorant, instruktor lub fantom). Po zakończeniu pozoracji następuje omówienie postępowania zespołu, instruktarz i ćwiczenia z zakresu omawianych na punkcie czynności.

Na zakończenie imprezy zespoły spotykają się w wyznaczonym miejscu i wspólnie rozwiązują zadanie finałowe. Ta część ma charakter rywalizacji. Do wyboru zamawiającego jest kilka wersji scenariuszy finałowych np. sztafetowym bieg ratowniczy z zadaniami związanymi z tematyką omawianą na punktach.

ZAGADNIENIA REALIZOWANE NA PUNKTACH
1. Resuscytacja dorosłych, użycie defirylatorów,
2. Resuscytacja dzieci, postępowanie w zaksztuszeniu i utracie przytowmności
3. Wypadki drogowe
4. Tamowanie krwotoków
5. Postępowanie w złamaniach i zwichnięciach, unieruchomienia, urazy kręgosłupa
6. Stosowanie środków gaśniczych i postępowanie w oparzeniach termicznych lub chemicznych.

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego w celu uzyskania oferty dopasowanej do potrzeb konkretnych grup i podmiotów.

integr_2integr_1_DSC6028