IMG_4385

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc – ostatnie miejsca

Wstąpiłeś do OSP i chcesz przygotować się do działań ratowniczych? Chcesz zdobyć dodatkowe punkty do rekrutacji do Policji lub PSP? A może po prostu chcesz zdobyć szerszą wiedzę z zakresu ratownictwa, niż po jednodniowym szkoleniu? Jeśli na którekolwiek z pytań odpowiedziałeś „TAK!” – to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

UWAGA! Mamy ostatnie wolne miejsca na najbliższą edycję kursu KPP, który będzie się odbywać w siedzibie OSP Wesoła w Warszawie, przy ul. Raczkiewicza 31. 

Terminy:

I część-  5.03 godz. (8:00 – rozpoczęcie kursu) – 8.03.2018

II część – 19.03 do 22.03

Szczegółowy harmonogram prześlemy osobom, które zapiszą się na kurs.

Koszt udziału w pełnym kursie – 750 zł od osoby.

Istnieje również możliwość wzięcia udziału w egzaminie końcowym (tzw. recertyfikacja dla osób, które posiadają zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika, które straciło ważność) w cenie 250 zł od osoby.

Kurs KPP to 66 godzin zajęć. Ma on na celu przygotowanie funkcjonariuszy służb lub członków organizacji społecznych o profilu ratowniczym, współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do:
– realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
– współdziałania z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
– w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.

Założenia organizacyjne i merytoryczne kursu zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 19 marca 2007 r. „W sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy”(Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.). Kurs kończy się egzaminem u wydaniem zaświadczenia o uzyskaniu tytułu RATOWNIKA.

Adresaci

W kursie mogą wziąć osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, czyli:
– strażacy zatrudnieni/pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej lub Wojskowej Straży Pożarnej,
– Ratownicy WOPR, GOPR, TOPR,
– Policjanci,
– Żołnierze,
– Straż Graniczna
– oraz członkowie innych organizacji społecznych o profilu ratowniczym, jeśli zostały włączone do rejestru jednostek współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Osoby spoza wymienionych służb mogą wziąć udział w kursie, jednak z zastrzeżeniem, że nabyte uprawnienia powinny być wykorzystywane wyłącznie w ramach działań w jednostkach współpracujących z systemem PRM.

Cele kształcenia

a)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
b)  zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
c)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy,
d)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego uczestnik kursu posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy określonych w Art 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)


Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.