rko wewnatrzszp

Pierwsza pomoc w gabinecie zabiegowym

Szkolenie kierowane jest do personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, opiekunowie medyczni, stomatolodzy, asystentki, personel stacji dializ itp.), zaangażowanego w bezpośrednią opiekę na pacjentami objętymi postępowaniem leczniczym lub rehabilitacyjnym w trybie ambulatoryjnym, a także hospitalizowanymi w oddziałach innych niż OIT/POOP.  Program oparty jest o aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji, potwierdzone imiennym certyfikatem uczestnictwa.

Istnieje również możliwość dostosowania programu do wymogów innych grup zawodowych personelu administracyjnego i pomocniczego, nie posiadających wykształcenia medycznego.

Maksymalna ilość uczestników kursu to 24 osoby (trzy grupy po osiem osób). Lista uczestników jest zamykana na 7 dni przed terminem kursu.

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do rozpoznania nagłego zatrzymania krążenia, powiadomienia zespołu resuscytacyjnego oraz skutecznego prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych do czasu jego przybycia, również z wykorzystaniem elementów zestawów reanimacyjnych, dostępnych w każdym oddziale. Biorąc udział w naszym szkoleniu w ciągu ok. czterech godzin zegarowych uczestnicy dowiedzą się i nauczą, jak praktycznie udzielić pomocy w przypadku:
– zatrzymania krążenia u osób dorosłych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa w wykonaniu jednego i dwóch osób),
– niedrożności dróg oddechowych,
– utraty przytomności, napadu drgawek, anafilaksji
Oraz obsługi podstawowego sprzętu ratowniczego:
– worka samorozprężalnego, maski twarzowej, zestawu do tlenoterapii biernej,
– defibrylatora AED (w tym obsługa defibrylatorów manualnych w trybie automatycznym)
– rurek ustno-gardłowych, nosowo-gardłowych, masek krtaniowych (LMA Classic oraz i-Gel)

Zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego w celu uzyskania oferty dopasowanej do potrzeb konkretnych grup i podmiotów.