O nas

IMG_9124

ZESPÓŁ I KOORDYNATOR

Pod marką EDU-MED jesteśmy obecni na rynku szkoleń od 2004 r. We wszystkie działania zaangażowani są profesjonaliści, osoby wykonujące zawody medyczne – głównie ratownicy medyczni, pielęgniarze i pielęgniarki, strażacy posiadający doświadczenie nie tylko w szkoleniach, ale również w przekazywaniu wiedzy i umiejętności. Zespół tworzy ok 10 stałych współpracowników.

Funkcję koordynatora odpowiadającego za organizację szkoleń – zarówno pod względem programowym, merytorycznym jak i logistycznym, pełni Grzegorz Bogusz – ratownik medyczny, pedagog i pielęgniarz. Od 2000 r. związany zawodowo z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (głównie jako członek zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego, jak również pracownik Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz OIOM). Instruktor Polskiej Rady Resuscytacji, od 2005 r. jako dyrektor prowadził kursy resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatorów AED (BLS-AED).

W przeszłości instruktor harcerski, członek grupy ratownictwa PCK a także ratownik WOPR. Okazjonalnie współpracuje również ośrodkiem szkolenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, oraz Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim. W chwili obecnej pracuje w oddziale Neurochirurgii i Traumatologii jednego z warszawskich szpitali pediatrycznych.  Jako dyrektor kursów instruktorskich dba o dobre przygotowanie instruktorów współpracujących z CSR EDU-MED.