_SAM7554

Pierwsza Pomoc dla Rodziców

“Dziecko to nie mały dorosły” – mówi stare ratownicze przysłowie. Udzielanie pomocy dziecku to dla każdego olbrzymi stres, warto więc zawczasu poznać różnice i podobieństwa dotyczące zasad pierwszej pomocy w tej grupie wiekowej. Na nasze warsztaty zapraszamy szczególnie: 

– rodziców dzieci w wieku od 0 do 10 lat
– nauczycieli, przedszkolanki, wychowawców oraz personel administracyjny placówek oświatowych
– wychowawców kolonijnych, opiekunów wycieczek,
– nianie, opiekunki dziecięce, itp.

Czas trwania – 6 godzin zegarowych (z przerwami)

Cele główne:
Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien wiedzieć:
– jakie są podstawowe różnice anatomiczne pomiędzy dziećmi a dorosłymi i jakie różnice w postępowaniu to powoduje
– jak rozpoznać stan zagrożenia życia u dziecka – kiedy należy rozpocząć udzielanie pomocy
– jak wygląda schemat podstawowych czynności ratowniczych w nagłym zatrzymaniu krążenia w przypadku dorosłych i w wersji pediatrycznej (Basic Life Support i Paediatric Basic Life Support)
– jak i kiedy zaalarmować służby ratownicze;
– kogo należy ułożyć w pozycji bocznej;
– jak postępować w przypadku: zadławienia, napadu drgawkowego, oparzeń, krwotoku z nosa, zasłabnięcia;
– jakie są podstawowe zasady opatrywania ran i tamowania krwotoków
– jak unieruchomić najczęstsze u dzieci rodzaje złamań i urazów.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien umieć:
– udzielić pomocy dziecku i dorosłemu w przypadku zachłyśnięcia lub zadławienia
– podjąć czynności resuscytacyjne w zatrzymaniu krążenia u dzieci i dorosłych, według algorytmu BLS zalecanego przez Europejską Radę Resuscytacji
– ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej,
– założyć prosty opatrunek,
– rozpoznać uraz i zastosować improwizowane sposoby unieruchomienia
– w złamaniu kończyny górnej i dolnej
– w urazie kręgosłupa

Prowadzący
Zajęcia prowadzą ratownicy medyczni, certyfikowani instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji, posiadający doświadczenie w pracy w dziećmi (Pogotowie Ratunkowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala dziecięcego)