IMG_3234

17.09.2016 – Kurs BLS (Warszawa)

Rozpoczynamy rekrutację na pierwszy w nowym roku szkolnym kurs BLS – Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej i obsługi Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED), który przeprowadzimy w ramach współpracy z Polską Radą Resuscytacji. Kurs objęty będzie certyfikacją European Resuscitation Council.

Termin: 17 września 2016 (sobota), w godz.: 9:00 – 16:00

Miejsce szkolenia: CSR EDU-MED, ul. Bonifacego 100, Warszawa

Cena: 120 PLN od osoby

Kurs kierowany jest do osób bez wykształcenia medycznego. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia. Lista uczestników jest zamykana na 7 dni przed terminem kursu.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

Po ukończeniu kursu BLS uczestnik posiada wiedzę na temat:

  • ZAGADNIEŃ PRAWNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PROWADZENIA AKCJI RATOWNICZEJ;
  • PRZYCZYN UTRATY PRZYTOMNOŚCI I NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN ZATRZYMANIA KRĄŻENIA U OSÓB DOROSŁYCH (MIGOTANIA KOMÓR);
  • ZASAD BEZPIECZNEJ DEFIBRYLACJI;
  • ALARMOWANIA ZAWODOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH;
  • ALGORYTMU BASIC LIFE SUPPORT WG. WYTYCZNYCH 2010 EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI.

Po ukończeniu kursu BLS uczestnik potrafi:

  • PRAWIDŁOWO I SAMODZIELNIE OCENIĆ I POSTĘPOWAĆ Z OSOBĄ NIEPRZYTOMNĄ, BEZ ODDECHU I KRĄŻENIA;
  • POPRAWNIE, SAMODZIELNIE WYKONAĆ RKO W POZOROWANYM ZDARZENIU NA FANTOMIE- RESUSCYTACYJNYM, ZGODNIE Z AKTUALNYMI WYTYCZNYMI ERC;
  • BEZPIECZNIE I WŁAŚCIWIE UŻYWAĆ AED W POŁĄCZENIU Z PODSTAWOWYMI ZABIEGAMI RESUSCYTACYJNYMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH.

Co najmniej tydzień przed kursem każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.
Prezentowane treści zgodne są z  Wytycznymi 2015 ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach po sześciu kursantów na jednego instruktora.

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie oceny ciągłej przy użyciu formularzy wypełnionych podczas  zajęć. Formalny egzamin końcowy przeprowadzany jest sporadycznie, wyłącznie w przypadku ewidentnych trudności w opanowaniu umiejętności – w przeciwnym razie wszyscy uczestnicy zaliczają kurs automatycznie na podstawie uczestnictwa w zajęciach.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończeneia kursu “BLS Provider”, honorowany w całej UE. Jest on generowany elektronicznie przez system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu. Na certyfikacie nie ma informacji o dacie ważności, ale ERC zaleca powtarzanie szkolenia co dwa lata.


Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.