IMG_3642

Uwaga! Zawieszamy organizację szkoleń KPP

Drodzy Klienci!

W odpowiedzi na liczne telefony i zapytania informujemy, że z ciężkim sercem jesteśmy zmuszeniu formalnie ogłosić zawieszenie organizacji kursów, szczególnie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

De facto kursy w tradycyjnej formie nie odbywają się od marca 2020, jednak w ostatnich dniach zanotowaliśmy zwiększone zainteresowanie KPP. Mamy świadomość powodów takiej sytuacji. Z naszej, ratowniczej perspektywy tzw. „system ochrony zdrowia” ze szczególnym naciskiem na system Państwowego Ratownictwa Medycznego, nie jest na granicy wydolności. Jest w głębokiej zapaści, w stanie krytycznym, a wręcz agonalnym. Cokolwiek twierdzą rządzący nie możemy również zgodzić się z opinią, że respirator może obsługiwać ratownik KPP. 66 godzinny kurs pierwszej pomocy nikogo nie uczyni specjalistą intensywnej terapii

Powodem decyzji jest również fakt, że wszyscy instruktorzy współpracujący z naszą firmą to profesjonaliści ochrony zdrowia, bezpośrednio zaangażowani w zwalczanie pandemii COVID-19. Decyzja podyktowana jest więc troską zarówno o bezpieczeństwo kursantów, jak i zwiększone obciążenie pracą w placówkach ochrony zdrowia. Należy zwrócić uwagę, że zarówno obowiązujące procedury Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jak i wymogi dotyczące przebiegu kursu i egzaminu nie pozwalają – w mojej opinii – na przeprowadzenie kursu zgodnie z wymogami zwiększonego reżimu sanitarnego bez rezygnowania z wysokiego poziomu metodycznego (który zawsze traktowaliśmy jako podstawowy wymóg) . Podnoszenie kwalifikacji ratowniczych nie może nieść za sobą zagrożenia zarażeniem uczestników jak i prowadzących – a co za tym idzie wyłączenia kolejnych medyków z i tak już nadwątlonych szeregów osób niosących pomoc zakażonym.

Uważajcie na siebie. Z ratowniczym pozdrowieniem,


Grzegorz Bogusz
ratownik medyczny/pielęgniarz

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.