Menu
Kurs Instruktorski we współpracy z Polską Radą Resuscytacji

Kurs Instruktora BLS –AED

Basic Life Support & Automated External Defibryllation Instructor Course
(Kurs Instruktora Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej

Kurs we współpracy z Polską Radą Resuscytacji, potwierdzony certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji

Do wzięcia udziału w kursie instruktorskim jest wymagane ukończenie kursu podstawowego BLS-AED. (prowadzonego w pierwszym dniu przed rozpoczęciem kursu instruktorskiego)
Kierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, oraz przedstawicieli innych grup zawodowych, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień instruktora resuscytacji (wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub wykształcenie medyczne
nie jest niezbędne)


Maksymalna ilość uczestników kursu to 30 osób (pięć grup po sześć osób). Lista uczestników jest zamykana na 7 dni przed terminem kursu (w związku z koniecznością umieszzenia danych kursantów w Corse Management System).


Koszt kursu – dla klientów indywidualnych - 300 PLN od osoby

(W przypadku 12 osobowej grupy zorganizowanej, posiadającej własne zaplecze lokalowe istnieje możliwość negocjacji cen).


Opłata obejmuje:
 

- podręcznik i inne materiały kursowe

- certyfikację uczestnictwa

- udział w dwóch dniach szkolenia

- korzystanie ze sprzętu szkoleniowego (fantomy i AED)

- barek kawowy w przerwach zajęć


Cel kursu


Celem kursu instruktorskiego jest przekazanie kursantom umiejętności nauczania osób niezwiązanych z medycyną czynności z zakresu BLS-AED z zastosowaniem metodyki zalecanej przez ERC. Uzyskanie zaproszenia do współpracy z Polską Radą Resuscytcji jest dodatkową możliwością, której organizator nie gwarantuje. Osoby, które po części instruktorskiej uzyskaj nominację Instructor Candidate (czyli zaproszenie do odbycia stażu) otrzymają certyfikaty ukończenia z wynikiem pozytywnym kursu instruktorskiego, pozostali - certyfikat poświadczający o wzięciu udziału w kursie instruktorskim. Nie należy jednak mylić uzyskania nominacji z "zaliczeniem" kursu - nie każdy kto weźmie udział w kursie zostanie automatycznie instruktorem PRR i ERC.


Program kursu
 • Przygotowanie: co najmniej tydzień przed kursem każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią.

 • Dzień pierwszy

  • kurs podstawowy BLS-AED - pięć godzin zegarowych. (program - patrz wyżej)

  • Część pierwsza kursu Instruktorskiego (trzy godziny) :

  • wykład – podstawy nauczania i uczenia osób dorosłych

  • nauczanie umiejętności z zakresu BLS/AED z użyciem metody szkoleniowej ERC (pokaz i ćwiczenia 1)

 • Dzień drugi (siedem godzin zegarowych)

  • Nauczanie umiejętności BLS/AED (ćwiczenia 2)

  • wykład - Prowadzenie wykładu – całość

  • dyskusja wielokrotna nt. technicznych i organizacyjnych aspektów organizacji zajęć na kursach BLS/AED

  • Technika prowadzenia oceny podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem formularzy ERC (pokaz i ćwiczenia)

Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Zajęcia odbywają się w grupach po sześć osób przypadających na jednego instruktora. Uwaga! Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w kursie, nie mają jednak możliwości uzyskania uprawnień Instruktorskich ERC.

Ocena i certyfikat

Ocena odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. W kursie Instruktorskim mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na kursie podstawowym.

Na końcowym spotkaniu instruktorskim wszyscy kursanci są oceniani z pomocą standardowego Arkusza Oceny Kursanta (wzór identyczny na wszystkich kursach ERC) pod kątem uzyskania nominacji na Instruktora Kandydata (IC) (formularz udostępniany jest kursantom w materiałach przed kursem wraz z objaśnieniami).

Nominację może otrzymać każdy kursant, który uzyska odpowiednią ilość punktów. Aby otrzymać pełne uprawnienia instruktora ERC, po uzyskaniu nominacji kursant musi odbyć dwa bezpłatnie staże (polegające na współpracy z instruktorami na dwóch kursach BLS-AED Provider certyfikowanych przez ERC, zorganizowanych przez któregokolwiek z organizatorów zatwierdzonych przez PRR).

Uwaga! Samo wzięcie udziału w kursie nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień instruktora lub organizatora kursów Europejskiej Rady Resuscytacji.

Certyfikat kursu jest ważny dwa lata. Jest on generowany elektronicznie przez Course Management System - system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu.


Powrót do strony OFERTA

18 października 2014 - Kurs Podstawowy - dla klientów indywidualnych (Warszawa)
4 października 2014 - Warsztaty Pierwszej Pomocy dla Rodziców
21 maja 2014 - Kurs RKO-AED (Skierniewice)
15-16 marca 2014 - Kurs Instruktora RKO-AED
Przewóz chorych Warszawa
9 maja 2014 - Kurs RKO-AED (Warszawa)


Wiecej filmów
Nasi klienci:
BHP Consulting Urząd Miasta i Gminy Piaseczno Akademia Nauki Jazdy HAPPYdrive.pl Ośreodek Dokształcania Zawodowego Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji