IMG_6066

18-19.08.2018 – Kurs Instruktora BLS-AED (Warszawa)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na pierwszy po długiej przerwie kurs Instruktora BLS-AED, we współpracy z Polską Radą Resuscytacji, potwierdzony certyfikatem Europejskiej Rady Resuscytacji 

Termin:

  • Dzień 1) 18.08.2018 r w godz. 9:00 – 14:30  – kurs BLS-AED Provider – kandydaci na instruktorów muszą ukończyć ten kurs z wynikeim pozytywnym (istnieje możliwość uczestniczenia tylko w tej części, bez kontynuacko szkolenia instruktorskiego),
  • 14:30 – część pierwsza kursu instruktorskiego
  • Dzień 2) 19.08.2018 r. w godz. 9:00 – 17:00 – część druga kursu instruktorskiego

Koszt uczestnictwa:
Kurs BLS-AED Provider + BLS Intructor – 400 zł
Kurs BLS-AED Provider – 150 zł

Adresaci: Kurs kierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zawodowych medyków: ratowników medycznych,   pielęgniarek, lekarzy,oraz wszystkich innych grup zawodowych (nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub wykształcenie medyczne). Do wzięcia udziału w kursie instruktorskim jest wymagane ukończenie kursu podstawowego BLS-AED. (prowadzonego w pierwszym dniu przed rozpoczęciem kursu instruktorskiego) 

Dla ratowników medycznych – przyznajemy 16 punktów edukacyjnych.

Maksymalna ilość uczestników kursu to 30 osób (pięć grup po sześć osób). Lista uczestników jest zamykana na 7 dni przed terminem kursu (w związku z koniecznością umieszzenia danych kursantów w Course Management System). 

Program kursu 

Przygotowanie: co najmniej tydzień przed kursem każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. 

– Dzień pierwszy 

kurs podstawowy BLS-AED – pięć godzin zegarowych. (program – patrz wyżej) 

– Część pierwsza kursu Instruktorskiego (trzy godziny) : 

– wykład – podstawy nauczania i uczenia osób dorosłych 

– nauczanie umiejętności z zakresu BLS/AED z użyciem metody szkoleniowej ERC (pokaz i ćwiczenia 1) 

– Dzień drugi (siedem godzin zegarowych) 

– Nauczanie umiejętności BLS/AED (ćwiczenia 2) 

– wykład – Prowadzenie wykładu – całość 

– dyskusja wielokrotna nt. technicznych i organizacyjnych aspektów organizacji zajęć na kursach BLS/AED 

– Technika prowadzenia oceny podstawowych zabiegów resuscytacyjnych z użyciem formularzy ERC (pokaz i ćwiczenia) 

Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po sześć osób przypadających na jednego instruktora. Uwaga! Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w kursie, nie mają jednak możliwości uzyskania uprawnień Instruktorskich ERC. 

Ocena i certyfikat 

Ocena odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. W kursie Instruktorskim mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na kursie podstawowym BLS-AED. 

Na końcowym spotkaniu instruktorskim wszyscy kursanci są oceniani z pomocą standardowego Arkusza Oceny Kursanta (wzór identyczny na wszystkich kursach ERC) pod kątem uzyskania nominacji na Instruktora Kandydata (IC) (formularz udostępniany jest kursantom w materiałach przed kursem wraz z objaśnieniami). 

Nominację może otrzymać każdy kursant, który uzyska odpowiednią ilość punktów. Aby otrzymać pełne uprawnienia instruktora ERC, po uzyskaniu nominacji kursant musi odbyć dwa bezpłatnie staże na kursach certyfikowanych. Uwaga! Samo wzięcie udziału w kursie nie jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień instruktora lub organizatora kursów Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Certyfikat kursu jest ważny dwa lata. Jest on generowany elektronicznie przez Course Management System – system zarządzania kursami ERC. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny dostęp umożliwiający zalogowanie się na stronie i wielokrotne (np. w razie utraty) wydrukowanie certyfikatu. 


Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.